Wonen met gemak

wonen met gemak Breda

Comfortabel en veilig blijven wonen in je eigen huis, ook na je zeventigste: een aandachtspunt voor senioren. De Bredase campagne 'Wonen met gemak' is hierop gericht.

De campagne omvat een programma met informatie, voorlichting en workshops. Dit programma duurt per wijk ongeveer 2 maanden en wordt door heel Breda uitgevoerd.

Prinsenbeek

Voorjaar 2016 was de start in Prinsenbeek. Na de drukbezochte informatiebijeenkomst in januari, meldden zich hier honderden senioren aan. Zij namen deel aan de workshops en themabijeenkomsten. Daarna vond de afsluiting plaats met een grote informatiemarkt in De Drie Linden. Daarbij kwamen alle onderwerpen, zoals woningverbetering, zorg en hulp, veiligheid en gezonde leefstijl nogmaals uitgebreid aan bod.

Andere wijken

De komende 2 jaar zullen er een aantal campagnes 'Wonen met Gemak' plaatsvinden. Dit in onder meer Brabantpark/ Heusdenhout, IJpelaar/ Overakker/ Ginneken, Teteringen, Boeimeer/ Ruitersbos en Zandberg/ Sportpark. De organisatie en planning gebeurt in samenwerking met de betreffende wijk- en dorpsraden en de Kerngroep Wonen met Gemak. Van die laatste zijn de gemeente en diverse organisaties partner.

Wonen zonder zorgen BredaPersoonlijke uitnodiging

Alle 70-plussers in een gebied krijgen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan de startbijeenkomst. Daarna kunnen zij zich naar eigen wens opgeven voor de verschillende onderdelen van het programma.
Het doel is om thuiswonende ouderen zich voor te laten bereiden op hun toekomst. Die toekomst gaat voor iedereen gepaard met steeds meer beperkingen. Zij krijgen handvatten voor een weloverwogen keuze voor middelen en mogelijkheden: zo houd je zelf de regie over de eigen woonsituatie.

 

 

Inloggen of Registreren