Van WIJ naar wij

WIJWIJ staat voor aandacht en steun, van mensen voor mensen. Iedereen die iets vraagt helpen wij met het vinden van een oplossing. Daarbij doen we zoveel mogelijk een beroep op de talenten van die vrager zelf en van zijn familieleden en bekenden. Bij WIJ werken ruim 900 medewerkers waarvan 96% als vrijwilliger.

Echte medewerkers zijn het eigenlijk niet, net zo min als er echte klanten zijn. De klanten zijn veelal chronisch ziek of beperkt maar allemaal kunnen ze van alles en doen ze dat ook.

Kwaliteit van leven is in de eerste plaats nodig zijn voor een ander. Helpen is dan co-creëren, samen met de klanten en aanvullend op wat zij en de mensen in hun omgeving zelf al doen en kunnen. Geen traditionele hulpverleners dus die werken vanuit een organisatie of vanuit een vak, maar mensen die voor alles aansluiting zoeken bij waar de klant op dat moment is. Mensen die contact maken. In honderden netwerken en netwerkjes werken ze doorlopend samen met tegen de 6.000 klanten en meer dan 1.500 mantelzorgers, omwonenden, wijkbewoners, en collega’s van andere organisaties.

Vaak zijn de relaties in die netwerken en netwerkjes wederkerig. Wordt er geen dienst geleverd of hulp geboden maar zijn het mensen die voor elkaar van betekenis zijn. Het is niet de transactie die telt maar de relatie, de verbinding. Door zo voor elkaar van betekenis te zijn krijgt leven inhoud en mag iedereen er zijn, ook al is hij nog zo kwetsbaar of anders dan de anderen. Iedereen is erbij, iedereen is van waarde. Niemand is alleen kwetsbaar.

Van WIJ naar wij

Van een instelling met locaties, producten, functies verandert WIJ zo naar groepen en netwerken van mensen die elkaar en anderen helpen dat wat ze willen of nodig hebben voor elkaar te krijgen. Eerst zijn er die mensen en wat ze willen en kunnen, dan wat er aan hulp of zorg nodig is, en daarna wie dat het beste kan doen. Dat kunnen mensen van WIJ zijn maar even goed anderen, al naar gelang wat het beste past. Wat dat is bepalen de mensen die er samen mee bezig zijn.

Door zo samen te werken wordt WIJ steeds meer van de mensen. De grens tussen binnen en buiten vervaagt evenals de grenzen tussen afdelingen, functies of disciplines en buiten de deur de grenzen tussen organisaties. Als iedereen bezig is klanten het allerbeste te bieden doet iedereen waar hij zelf het beste in is, ongeacht rang, positie of herkomst. 

Deze ontwikkeling volgt geen vooropgezet plan. Veel meer is het een evolutie die vanzelf gaat. We noemen het ook wel 'terug naar de toekomst'. Stap voor stap, soms zoekend en verkennend, nemen we afscheid van consumentengedrag van klanten en van behandelgedrag van professionals. In een gemeenschap is iedereen gelijk en draagt iedereen bij. In WIJ-termen: elke waarde creëert haar eigen wij.

Net als thuis

Dit soort keuzes - wat we willen en hoe we dat aanpakken  - komen bij WIJ niet van een leiding of bestuur maar van de mensen die samen WIJ zijn. Ingewikkeld is dit niet. Het werkt niet veel anders dan bij veel mensen thuis waar belangrijke besluiten ook in gezamenlijkheid worden genomen en ook van iedereen een bijdrage wordt verwacht.

In de praktijk betekent dit goed afstemmen tussen alle belanghebbenden, of dat nou klanten zijn, medewerkers, collega's bij andere organisaties of anderen. Allemaal praten ze mee en definiëren ze elke dag opnieuw hun relatie tot elkaar en wat ze samen hebben of doen. Een gemeenschap is er als er mensen zijn die elkaar iets te bieden hebben dat ze relevant en belangrijk vinden. Als ze voor elkaar van waarde zijn.

Het WIJ-gevoel

Dit is iets wat mensen uit zichzelf doen en wat je niet moet willen afdwingen (want dan is het weg). Wel kunnen die mensen samen dit bevorderen door elkaar op te zoeken en te bevragen. Door passie dus, aandacht voor elkaar en wederzijds respect. Door transparant en toegankelijk te zijn en snel te reageren. Hoe beter mensen dit doen en laten blijken, hoe waardevoller en aantrekkelijker ze voor elkaar worden. En hoe meer mensen met die gemeenschap te maken willen hebben omdat ze er plezier en waarde aan ontlenen.

Dit noemen we het WIJ-gevoel. Van betekenis willen zijn voor een ander en daardoor voor jezelf. Dat begint bij ieder van ons persoonlijk. Vandaar die slogan. WIJ begint bij jou. Of: Hoe minder IK, hoe meer WIJ. Of: waar een WIJ is, is een weg.

Anders organiseren

Meer dan een naam is WIJ een manier van doen en een manier van zijn. Dit wil niet zeggen dat er geen organisatie of bestuur nodig is. Alleen voegt die organisatie zich naar de wensen van klanten en omgeving, naar de ambities en naar de activiteiten, in die volgorde. De sturing komt van de mensen – burgers, klanten, vrijwilligers, professionals – die samen aan het werk zijn.

‘Organisatie’ maakt zo plaats voor ‘organiseren’, daar waar mensen samen iets doen. Dat is in elke situatie anders. De besturing komt in elke situatie van de mensen die met die situatie te maken hebben, net zoals dat in het verkeer gebeurt. Organisaties worden minder relevant. WIJ wordt wij.

 

Klik hier om verder te lezen of hier voor een pdf-versie van deze verkenning.

 

Copyright © 2010-2017 WIJ www.wijbegintbijjou.nl.

Inloggen of Registreren